e-Chopper in de Peel Legerjeep in de Peel Fatmax in de Peel Snorfiets in de Peel Trabant in de Peel Lasergame in de Peel

Huur- en boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden www.swingtrikeindepeel.nl

Artikel 1:
De huurder wordt geacht de Swingtrike in goede staat te hebben ontvangen. Swingtrikeindepeel (later te noemen STP) wordt geacht de Swing in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, mits de Swingtrike in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per Swing met een maximum van € 250,00 per reservering. STP is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van STP op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 2:
Het rijden van een Swingtrike is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar.

Artikel 3:
U krijgt de Swingtrike met een volle accu mee. Met een volle accu kunt u maximaal 25 km afleggen.

Artikel 4:
Het huren van een Swingtrike geschiedt op eigen risico. De Swingtrike is WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Swingtrike toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Swingtrike contant of per pin aan STP voldoen.

Artikel 5:
De Swingtrike mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 6:
STP is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Swingtrike naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 7:
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Swingtrike verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Swingtrike aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:
Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de Swingtrike altijd binnen uw gezichtsveld houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 10:
Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door STP anders zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten Swingtrike-route te volgen. Daarnaast is het streng verboden om:
1. Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen
2. De trottoirbanden op en af te rijden
3. Met de Swingtrike tijdens het rijden tegen elkaar te botsen
4. Met meer dan 1 persoon op een Swingtrike plaats te nemen.

Artikel 11:
Het huren van de Swingtrike geschiedt op eigen risico. STP is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12:
STP is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 13:
Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

 • Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 50,00
 • Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 50,00
 • Deuk: € 50,00
 • Schade aan achterspatbord € 50,00

** Voor aanvang van de Swingtriketocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.

 

Boekingsvoorwaarden

Betaling:

 • Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden voorafgaand aan de activiteit/voor vertrek.
 • Voor particulieren is het niet mogelijk om de activiteit op rekening te laten plaatsvinden.
 • Voor het zakelijke segment is er de mogelijkheid om de activiteit op rekening te laten plaatsvinden. Hiervoor brengen we € 5,00 administratiekosten in rekening en de betalingstermijn is hierbij 14 dagen.

Wijzigingen in de boeking door de opdrachtgever:

 • Bij annulering binnen 7 dagen is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag. Bij annulering binnen 14 dagen is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk/via email worden doorgegeven.

Wijzigingen in de boeking door Swingtrike in de peel

 • Indien er door overmacht (zware technische problemen) één of enkele Swingtrikes niet kunnen rijden, verplicht Swingtrike in de peel zich tot het bieden van een alternatief programma binnen het huidige budget van de opdrachtgever/huurder.
 • Kan de opdrachtgever/huurder zich niet vinden in het alternatief is het hem voorbehouden de volledige boeking te annuleren.

Swingtrike in de Peel:

 • Swingtrike en Fatmax tocht

  Swingtrike en Fatmax tocht

  10:50-11:00
  Uw gezelschap wordt in Meijel (Dorpsstraat 19)...

  Lees verder & reserveer >>
  € 62,00
 • Swingtrike en borrelarrangement

  Swingtrike en borrelarrangement

  13:30-14:00 
  Ontvangst bij De Heere van Meijel (Dorpsstraat 19,...

  Lees verder & reserveer >>
  € 48,00
 • Swingtrike en golf (pitch & put)

  Swingtrike en golf (pitch & put)

  10:50 tot 11:00
  Ontvangst bij De Heere van Meijel (Dorpsstraat...

  Lees verder & reserveer >>
  € 50,50